Yhteinen kansankirkko

Tervetuloa Yhteinen kansankirkko-valitsijayhdistyksen sivuille

Yhteinen kansankirkko on Espoon hiippakunnassa toimiva valitsijayhdistys kevään 2020 kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleissa. Espoon hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitaan seitsemän maallikko- ja kolme pappisjäsentä, hiippakuntavaltuustoon 17 maallikkoa ja 7 pappia.

Ehdokaslistamme on laajapohjainen niin alueellisesti kuin ehdokkaiden taustojen osalta. Ehdokkaita on listallamme liki kaikista Espoon hiippakunnan seurakunnista.

Osa ehdokkaista on ehdolla vain joko kirkolliskokousvaaliin tai hiippakuntavaltuuston vaaliin. Suurin osa on ehdolla molemmissa vaaleissa.

Osallistumme aktiivisesti seurakuntiemme elämään. Meillä on monipuolista kokemusta kirkon hallinnosta. Haluamme toimia kansankirkon rakentajina.

Tunnuksemme on puu, jossa on erilaisia lehtiä. Ehdokkaitamme yhdistää halu rakentaa kansankirkkoa, joka kutsuu elävään seurakuntayhteyteen ja jossa on tilaa eri tavoin ajatteleville. Olemme mukana kotiseurakuntiemme elämässä. Meillä on runsaasti kokemusta sekä paikallisseurakunnan hallinnosta että kokonaiskirkon tehtävistä.

Kirkkomme elää murroksen keskellä. Tavoitteemme on, että seurakunnat säilyvät elinvoimaisina ja omaleimaisina sekä koko Suomessa että omassa hiippakunnassamme. Rakenteiden tulee palvella kirkon perustehtävää. Tavoitteemme on, että kirkkoon liittyjien määrä kasvaa ja evankeliumin  sanoma leviää sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.

Alasivuilta löydät tietoa ehdokkaistamme, tulevista tapahtumista sekä teeseistämme. Olet tervetullut osallistumaan keskusteluun myös fb-sivullamme.

Espoon hiippakunnan maallikkovaali kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon 2020.