Hyvärinen Tuomo


ARVO TAI AMMATTI
Talousjohtaja, eläkel.

SEURAKUNTA
Nurmijärven seurakunta

Kirkolliskokousvaali ehdokasnumero         52
Hiippakuntavaltuusto ehdokasnumero     29

Henkilökuva

Olen Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen ja varapuheenjohtaja ensimmäistä kautta. Tätä ennen 26 vuotta Haapaveden seurakunnan talouspäällikkö ja viimeiset 13 työvuotta Nurmijärven seurakunnan talousjohtajana ja nyt eläkkeellä. Nyt täytän päiviäni mm. liikuntaa harrastamalla, kahdessa kuorossa laulamalla, sekä avustan tarvittaessa kotiseurakuntani Jumalanpalveluksissa.

Seuraan aktiivisesti seurakuntamme ja koko kirkon arkea ja päätöksen tekoa. Haluan osallistua ja olla edelleen kehittämässä vahvasti kirkon hallintoa ja seurakuntia ja tuoda kokeneen viranhaltijan mutta myös hallintoihmisen ja seurakuntalaisen näkökulman esille. Tärkeimpänä asiana koen nykyisen jäsenkehityksen parantamisen ja miten kirkko tarjoaa nyky ihmiselle turvaa ja  Raamatun mukaista pelastavaa evankeliumia muuttuvassa ja haastavassa ajassamme. Jos ei ole seurakuntalaisia, ei ole seurakuntiakaan.
 
Haluan olla mukana päätöksen teossa erityisesti jäsenyyteen ja talouteen liittyvissä asioissa, jotka ovat haasteellisia ajassamme koko kirkon, kuin hiippakuntienkin tasolla. Uskon vahvasti, että lähes 40 vuoden kokemuksella kirkon virassa, luottamushenkilönä ja seurakuntalaisena minulla on annettavaa kirkkomme parhaaksi. Työstäni tunnustuksena olen saanut herastuomarin ja kamreerin arvonimet.
Kirkon tehtävänä on julistaa syntiselle ihmiselle armon pelastavaa ilosanomaa Raamatun mukaisesti.

Haluaisin, että kirkossa jatkettaisiin työtä hallinto- ja seurakuntarakenteiden keventämiseksi ja järkevöittämiseksi niin, että tulevina talouden niukkoina aikoina panostukset kohdistuisivat tasapuolisesti seurakuntiin ja seurakuntalaisiin. Tässä tulee tunnustaa tosiasiat ja nähdä riittävän kauas eteenpäin ja tehdä ajoissa oikeat ratkaisut.

Haluaisin päätösvaltaa siirtää enemmän hiippakuntatasolle, jossa tunnetaan ja ymmärretään paremmin seurakuntien tarpeet ja mahdollisuudet toimia. Huolestuttavasta jäsenkehityksestä johtuen antaisin hiippakunnille valtaa edesauttaa seurakuntien yhteistyötä ja tarvittaessa määrätä ja käynnistää yhdistymis- ja rakenneratkaisuja. Näistä johtuen myöskin hiippakuntavaltuustojen rooli korostuisi ja kasvaisi.