Leppäaho Mika


ARVO TAI AMMATTI
Diakoni, nuorisotyönohjaaja

SEURAKUNTA
Hyvinkään seurakunta


Hiippakuntavaltuusto ehdokasnumero    33

Henkilökuva

Olen diakoni-nuorisotyönohjaaja Mika Leppäaho. Olen ollut aktiivisesti mukana kotiseurakuntani, Hyvinkään toiminnassa 14-vuotiaasta alkaen. Diakonin ja nuorisotyönohjaajan tutkintojeni ansiosta niin lapsi- ja perhetyö, nuorisotyö, diakoniatyö kuin myös seurakuntatyö yleensä ovat lähellä sydäntäni. Koen, että minulla on myös tarvittavia tietoja ja osaamista seurakunnan ja kirkon työn eteenpäin viemiseksi.

Olen asettunut ehdolle hiippakuntavaltuustovaaliin, koska kirkon työ on minulle tärkeää. Itse kirkon työntekijänä ja aktiivisena seurakuntalaisena haluan olla vaikuttamassa siihen, mihin suuntaan kirkkoa viedään. Näen henkilökohtaisesti erittäin merkittäväksi sen edistämisen, että yhä useampi voisi kokea oman asuinalueensa seurakunnan omaksi kotiseurakunnakseen. Tämän saavuttamiseksi on vielä työtä jäljellä. Haluan olla tässä työssä mukana ja siksi olen ehdolla hiippakuntavaltuustoon.

Kirkon jäsenmäärässä on suuri lasku 20 ikävuoden jälkeen. Haluaisin ajaa muutosta sen suhteen, että tiedostettaisiin nuorten aikuisten (18-40-vuotiaat) parissa tehtävän työn merkitys kirkon tulevaisuuden kannalta. Haluan myös edistää sitä, että nuorten aikuisten ja muiden kirkon toiminnan ulkopuolella olevien ihmisten tavoittamiseen panostettaisiin aiempaa enemmän myös uusien virkojen ja nuorten työntekijöiden palkkaamisen muodossa.