Sutinen Saila


ARVO TAI AMMATTI
Hammaslääkäri

SEURAKUNTA
Lohjan seurakunta

         
Hiippakuntavaltuusto ehdokasnumero     43

Henkilökuva

Olen pohjoisesta kotoisin, ja pian tulee 12 vuotta täyteen lohjalaisena. Tällä hetkellä olen opintovapaalla terveyskeskushammaslääkärin toimestani. Opiskelen Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa sote-alan kehittämiseen liittyviä asioita.

Seurakunnan luottamustehtäviin tulin valituksi ensimmäisen kerran vuonna 2014. Siitä asti olen ollut Lohjan kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen ja kasvatuksen toimikunnan puheenjohtaja. Lasten, nuorten ja perheiden asiat ovat minulle erityisen tärkeitä ja läheisiä – kotona minulla on viisi eri-ikäistä nuorta seurakuntalaista kasvamassa.

Kirkon tulee pysyä uskollisena perustehtävälleen. Evankeliumi on ilosanoma, joka on tarkoitettu ihan jokaiselle. Tässä valtavan suuressa aarteessa on koko kirkon olemassaolon perusta. Mikäli tästä ei pidetä lujasti kiinni, on kirkko vaarassa muuttua miksi tahansa organisaatioksi tai hyväntekeväisyysjärjestöksi.

Kirkolla on perustehtävänsä ohella tärkeä rooli myös ihmisten kokonaisvaltaisessa tukemisessa – niin yksinäisten kuin perheellisten, vanhojen ja nuorten jne. Toivoisin kirkon ja seurakuntien jatkossa toimivan yhä enemmän niin, että työalojen raja-aidat madaltuisivat. Toimintaa voitaisiin kehittää yhteisvoimin niin työntekijöiden kuin seurakuntalaistenkin kanssa niin, että eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien olisi helppoa tulla mukaan.

Lohjan seurakunta on maantieteellisesti laaja. Olen toimikuntatyöskentelyssä tutustunut erityisesti lasten ja nuorten asioihin, ja vuodet neuvostossa ovat opettaneet paljon seurakunnan toiminnasta ja päätöksenteosta. Olen aika aktiivisesti osallistunut myös alueseurakuntien toimintaan ja päässyt nauttimaan sen parhaista puolista. Toisaalta komea kivikirkko Lohjan keskustassa on rakas kotikirkkoni. Lohjalla olen oppinut tuntemaan niin kaupungin kuin maaseudunkin iloja ja haasteita seurakunnan elämässä. Näistä lähtökohdista olisi kiinnostavaa osallistua päätöksentekoon hiippakunnassa.