Valkealahti Anita


ARVO TAI AMMATTI
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

SEURAKUNTA
Vihdin seurakunta

Kirkolliskokousvaali ehdokasnumero         63
Hiippakuntavaltuusto ehdokasnumero     44

Henkilökuva

Koulutukseltani olen varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Toimin kotiseurakunnassani toista kautta kirkkovaltuustossa ja ensimmäistä kautta kirkkoneuvostossa. Toimin seurakunnan varhaiskasvatuksen asiantuntijatyöryhmässä. Kristillinen kasvatustyö on lähellä sydäntäni. Kristillistä kasvatustyötä ja perheitä siinä tehtävässä tulee tukea. Jokaisella sukupolvella on oikeus kuulla evankeliumin ilosanoma Jeesuksesta. Osallistun kotiseurakunnassani vapaaehtoistyöhön; olen toiminut pyhäkoulun ohjaajana toistakymmentä vuotta.

Perheeseeni kuuluu aviomieheni ja viisi lastamme, joista kolme on jo nuoria aikuisia.

Haluan olla mukana rakentamassa kirkon tulevaisuutta. Haluan tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnissa ja sen seurakunnissa. Pidän tärkeänä, että päätöksenteossa etsitään Jumalan tahtoa Raamattuun ja kirkkomme tunnustukseen pitäytyen.

Haluan vaikuttaa, että kirkko pysyy Raamatun mukaisessa sanomassaan välittäen uskon, toivon ja rakkauden sanomaa Jeesuksesta kaikille ihmisille sekä lähellä että kaukana.

Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia erilaisuudestaan huolimatta. Kirkon tulee vaalia kunnioittavaa keskustelukulttuuria eri tavoin ajattelevien kesken.Vapaaehtoisten mukaanotto entistä enemmän seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen on tärkeää. Jokainen kirkon jäsen voi rakentaa seurakuntaa omilla lahjoillaan. Kirkon tulee panostaa lapsiin, nuoriin ja perheisiin vanhempaa väestöä unohtamatta, että kaikki voivat osallistua aktiivisina jäseninä kirkon toimintaan. Diakonia ja lähimmäisistä huolehtiminen on tärkeä kirkon tehtävä nyt ja tulevaisuudessa. Kirkon tulee olla läsnä ja tukena ihmisten arjessa, ilossa ja surussa. Kirkon tulee kohdata ihmisiä siellä missä he liikkuvat. Ihmisten kohtaaminen aidosti, vuorovaikutus ja välittäminen ovat avainasemassa seurakunnan kasvussa.