Teesimme

Yhteinen kansankirkko

-listalla on ehdokkaita koko hiippakunnan alueelta. Osallistumme aktii­visesti seurakun­tiem­me elämään ja toiminnan kehittämiseen.

Meillä on laaja-alaista kokemusta kirkon hallin­nos­ta. Haluamme toimia kansankirkon raken­tajina. Pidämme tärkeänä, että päätöksenteossa etsitään Jumalan tahtoa Raamattuun ja kirkkomme tunnustukseen pitäytyen.

Kirkossa tulee olla tilaa keskustelulle. Sanoma Kristuksesta on kaikkia varten. Tehtävämme on välittää tätä ilosanomaa ja rakentaa yhteyttä sekä Jumalaan että lähimmäiseen.

Olet tervetullut käymään keskustelua teeseistämme Facebook-sivuillamme.

Tiivistettynä teesimme ovat:

Rakennamme kirkkoa, joka 

  • kannustaa Kristuksen seuraamiseen
  • tunnustaa jokaisen ihmisen luovuttamattoman arvon ja huolehtii heikoimmista
  • pitää rohkeasti esillä Jumalan sanaa
  • kutsuu jumalanpalvelukseen ja elävään seurakuntayhteyteen
  • rohkaisee seurakuntalaisia laajempaan vastuuseen
  • kunnioittaa eri tavoin ajattelevia
  • toimii lähiympäristön ja koko luomakunnan puolesta
  • ottaa todesta lähetystehtävän ja tukee lähetysjärjestöjen työtä
  • hoitaa talouttaan viisaasti ja oikeudenmukaisesti
Yhteinen kansankirkko logo